7:30 -  9:30   przychodzenie dzieci do szkoły

  9:30 -11:30   śniadanie w formie szwedzkiego stołu

  9:30 -10:00   spotkanie na elipsie, ustalenie planu dnia,
                              prezentacje grupowe, zajęcia grupowe

10:00 -13:00   praca własna z materiałami Montessori, lekcje
                              indywidualne z nauczycielami przedmiotowymi

13:00 -13:30   spotkanie na elipsie, podsumowanie pracy
                              własnej i dzielenie się sukcesami

13:30 -14:00   obiad (dzieci samodzielnie nakrywają do
                              stołu i sprzątają po obiedzie)

14:00 -15:30   wyjście do ogrodu, zajęcia sportowe

15:30 -17:30   druga praca własna, godzina czytania

16:00 -17:30   podwieczorek w formie szwedzkiego stołu
                              (owoce i warzywa)

 

rok szkolny 2018/2019

poniedziałki - język polski, język angielski, historia i wiedza o społeczeństwie, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

wtorki - język polski, język angielski, język hiszpański, matematyka, fizyka, muzyka, informatyka, akrobatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

środy - język polski, język angielski, historia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

czwartki - język polski, plastyka, technika, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, chemia, matematyka, przyroda, biologia, geografia

piątki - język polski, język angielski,  edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne