Do Szkoły Podstawowej Montessori przyjmujemy dzieci od 6 do 14 lat. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej są w jednej grupie. Każdy uczeń ma indywidualny plan rozwoju. W grupie szkolnej pracuje jeden wykwalifikowany nauczyciel, który opiekuje się grupą i nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Sala szkolna wraz z łazienką ma powierzchnię 200 m2.  Uczniowie przebywają w otoczeniu wyposażonym w materiały Montessori i karty pracy zapewniające realizację podstawy programowej z zakresu klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz  zaspokajające potrzeby rozwojowe dzieci od 6 do 1a lat. To uczeń decyduje z czym i jak długo pracuje każdego dnia, a rolą nauczycieli jest wspieranie procesu edukacyjnego poprzez prezentację wybranych przez dziecko materiałów i kart pracy.

 

Nauczyciele nie poprawiają błędów dzieci, gdyż każdy materiał ma kontrolę błędu, co daje możliwość samokontroli w procesie edukacyjnym. Nauczyciele podążają za potrzebami każdego dziecka, wspierają ich w procesie uczenia się i nabywania kompetencji społecznych.  Lekcje z poszczególnych przedmiotów przeprowadzone są w formie indywidualnej. W proces uczenia zaangażowane są wszystkie zmysły, co umożliwia zdobycie trwałej i gruntownej wiedzy z danej dziedziny. Wiedza przekazywana jest od ogółu do szczegółu, co umożliwia poznania nowego zagadnienia z szerszej perspektywy, by stopniowo poznać najdrobniejsze szczegóły omawianych zjawisk. Nasi uczniowie nie korzystają z podręczników, ani zeszytów ćwiczeń, korzystają z materiałów Montessori, kart pracy i książek naukowych, zdobytą wiedzę utrwalają wykonując projekty.

 

Dzieci każdego dnia są bardzo aktywne, zdobywają i utrwalają wiedzę podczas pracy własnej, nie ma więc potrzeby zadawania im zadań domowych, gdyż ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe w całości zaspokajane są w szkole. Nasi uczniowie nie otrzymują ocen cząstkowych, jedynie oceny klasyfikacyjne. Nie ma u nas sprawdzianów, klasówek, czy dyktand. Uczniowie z każdej dziedziny i na każdym etapie swojego rozwoju mają możliwość korzystania z dostępnych w klasie testów, by sprawdzić poziom swojej wiedzy. Każdy test uczniowie sprawdzają samodzielnie, liczba popełnionych błędów jest dla dziecka informacją, nad którym zagadnieniem warto jeszcze popracować. Uczniowie nie oszukują i nie ściągają, ponieważ nauczyciele nie sprawdzają ich zadań i testów ( kontrola błędu jest w każdym materiale). Gdyby uczniowie chcieli oszukiwać, oszukali by samych siebie. Każdego dnia uczymy się, że błędy są naszymi przyjaciółmi, nikt więc nie wstydzi się swoich pomyłek, gdyż każdego dnia każdy z nas je popełnia.  

 

Podczas zebrań z rodzicami Państwa dziecko będzie z nami, gdyż jego obecność odgrywa bardzo istotną rolę - w trakcie tych spotkań uczniowie mają możliwość zaprezentowania rodzicom poziomu swojej wiedzy i efektów pracy w szkole. Wszystkie prace i projekty przechowywane są w formie port folio, które dla Państwa będzie źródłem informacji na temat aktywności podejmowanych w szkole przez Państwa dziecko.