Szkoła Podstawowa Montessori oferuje edukację zdecydowanie odbiegającą od konwencjonalnych standardów. 

 

Szkoła Podstawowa Montessori to system, w którym aktywną rolę odgrywa dziecko -samodzielnie planując swoją pracę.

 

W Szkole Podstawowej Montessori dziecko stopniowo uczy się wykonywać zaplanowane zadania, stając się autorem własnego planu rozwoju.

 

W Szkole Podstawowej Montessori nie mamy 45-minutowych lekcji, dzieci podczas trzygodzinnej pracy własnej, w odpowiednio zorganizowanym otoczeniu realizują podstawę programową wybierając spośród różnorodnych materiałów.

 

W Szkole Podstawowej Montessori każdy uczeń kroczy własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.

 

Szkoła Podstawowa Montessori, to przestrzeń, w której podążamy za potrzebami rozwojowymi, intelektualnymi i emocjonalnymi każdego ucznia.

 

W Szkole Podstawowej Montessori nie stosujemy kar, ani nagród, nie chwalimy i nie oceniamy – wspieramy wewnętrzną motywację każdego ucznia, dla którego najlepszym motorem do działania jest jego własny sukces.

 

Szkoła Podstawowa Montessori, to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie samodzielne, niezależne i wolne – wspieramy rozwój samodyscypliny i samokontroli u każdego dziecka.

 

Szkoła Podstawowa Montessori, to miejsce w którym Twoje dziecko zdobędzie wiedzę encyklopedyczną z geografii, astronomii, botaniki, zoologii, fizyki, chemii, historii, języka polskiego, języka angielskiego, pokocha matematykę, rozwinie umiejętność koncentracji i krytycznego myślenia, nauczy się współpracy i efektywnej komunikacji społecznej.

 

Szkoła Podstawowa Montessori, to bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń, do której przyjmujemy nie tylko dziecko, ale całą Waszą Rodzinę.

 

Szkoła Podstawowa Montessori przygotuje Twoje dziecko do prawdziwego życia.

 

Szkoła Podstawowa Montessori, to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie szczęśliwe.