Świat Montessori to nie tylko przedszkole i szkoła, to także rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, nauczyciele oraz wszyscy ci, którzy każdego dnia chcą pracować nad sobą, by dzieciństwo stało się początkiem wspaniałej drogi do dorosłości wszystkich dzieci, których dobro leży nam na sercu.

 

Świat Montessori to oferta warsztatów doskonalących dla rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków, nauczycieli i wszystkich tych, którzy chcą wychowywać dzieci w duchu Montessori.

 

Pedagogika Marii Montessori to specyficzne podejście do edukacji i wychowania - to system, w którym dziecko jest wolne, samodzielne i niezależne, to przestrzeń bez kar, nagród, pochwał, wydawania poleceń, oceniania i poprawiania błędów.

Świat Montessori to komunikacja oparta na empatii, bez interpretowania, oceniania, krytykowania, diagnozowania i obwiniania innych. To sposób wyrażania siebie za pomocą faktów, emocji i potrzeb. To droga do bycia słyszanym, zrozumianym i świadomym siebie. 

 

Jestem dyplomowanym nauczycielem Montessori na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej oraz trenerem komunikacji opartej na empatii. To z Państwem chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, by razem budować nasz wspólny Świat Montessori.