Szkoła Podstawowa Montessori

 

W systemie Montessori nie mamy 45 minutowych lekcji adresowanych do całej grupy. Czas nauki to praca własna czyli 4 godziny indywidualnych poszukiwań, odkryć i doświadczeń w zakresie matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, botaniki, zoologii, geografii, historii, chemii, fizyki, techniki, informatyki,  muzyki , plastyki , gimnastyki, rozwijania kreatywności,  budowania relacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów, budowania społeczności opartej na równości i wolności, wyrażania otwarcie swoich uczuć i potrzeb, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, a także otoczenie, które należy do nas wszystkich.  

 

Nie jesteśmy w stanie stworzyć atrakcyjnej oferty edukacyjnej w formie zajęć grupowych, gdyż każdy z nas ma inne potrzeby, zainteresowania i pasje, dlatego nawet nie próbujemy. Stworzyliśmy za to atrakcyjne otoczenie wyposażone w materiały Montessori, karty pracy, eksperymenty, komputery z nieograniczonym dostępem do Internetu,  gry edukacyjne , instrumenty muzyczne, bibliotekę, plastelinowy świat i salkę gimnastyczną. W tak przygotowanym i inspirującym otoczeniu nasi uczniowie samodzielnie dokonują wyboru materiałów i projektów, z którymi chcą pracować, mają też możliwość nieograniczonego powtarzania czynności, którymi są zainteresowani.

 

Nie ma potrzeby zadawania dzieciom prac domowych, gdyż uczą się w szkole realizując podstawę programową na poziomie szkoły podstawowej i znacznie wykraczając poza jej zakres.  Nie ma potrzeby sprawdzania i poprawiania naszych uczniów za pomocą testów, sprawdzianów i klasówek, gdyż rozwijają umiejętność samokontroli  w procesie edukacyjnym, która dostarcza im informacji na temat poziomu zdobytej wiedzy.

 

Nauczyciele nie uczą naszych dzieci, są raczej towarzyszami na drodze samodzielnego rozwoju każdego młodego człowieka, są przyjaciółmi, którzy inspirują, bawią się, zarażają swoją pasją, słuchają, rozmawiają, śmieją się. Wszystkie zasady, które wspólnie ustalamy dotyczą każdego członka naszej montessoriańskiej społeczności, bo każdy z nas ma takie same prawo do wolności, samodzielności, niezależności, wyrażania swoich opinii, emocji i potrzeb, a także realizowania siebie. Każdego dnia budujemy naszą społeczność na szacunku, zaufaniu i bezwarunkowej miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Archiwum
Please reload