7:30 -  9:30   przychodzenie dzieci do przedszkola

  9:30 -11:30   śniadanie w formie szwedzkiego stołu

  9:30 -10:00   spotkanie na elipsie, ustalenie planu dnia,
                              prezentacje grupowe, zajęcia grupowe

10:00 -13:00   praca własna z materiałami Montessori

13:00 -13:30   spotkanie na elipsie, podsumowanie pracy
                              własnej i dzielenie się sukcesami

13:30 -14:00   obiad (dzieci samodzielnie nakrywają do
                              stołu i sprzątają po obiedzie)

14:00 -15:30   wyjście do ogrodu,

15:30 -17:30   druga praca własna

16:00 -17:30   podwieczorek w formie szwedzkiego stołu
                              (owoce i warzywa)

 

rok szkolny 2018/2019

 

poniedziałki - zajęcia teatralne

wtorki - akrobatyka 

środy - język angielski z native speakerem 

czwartki - muzyka

piątki - plastyka