Do udziału w programie zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z  Torunia. W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłonionych stu uczestników, którzy przez 10 miesięcy będą prowadzić drukarnię cyfrową, działającą w formie fundacji, której celem statutowym będzie organizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży. Udział w programie jest odpłatny, a koszty uczestnictwa poniosą rodzice w ramach umowy z Europejskim Centrum Edukacji Montessori w Toruniu. Po zakończeniu programu rozpoczniemy rekrutację uczestników do kolejnych edycji. 

 

Kartę zgłoszenia do programu:

prosimy wysłać na adres:

mwyzykowska@fr.pl

Rodziców uczniów z toruńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych uzyska- niem dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

 

Europejskie Centrum Edukacji Montessori

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 A

87-100 Toruń

tel. 797 397 446, 56 621 11 24

mwyzykowska@fr.pl