LEŚNA GRUPA Przedszkola Montessori to specyficzne podejście do edukacji i wychowania - łączące edukację i wychowanie na łonie natury z pedagogiką Marii Montessori i empatyczną komunikacją w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Nasze dzieci są wolne, samodzielne i niezależne, twórcze, kreatywne, ciekawe świata i pomysłowe. Zadaniem dorosłych jest podążanie za dziećmi, wspieranie ich i pomaganie, zawsze wtedy, gdy tego potrzebują. Doceniamy  niesamowitą ciekawość poznawczą dzieci i ich ogromną potrzebę uczenia się - dlatego nie stosujemy kar, nagród, pochwał i ocen, gdyż wierzymy, że najlepszą motywacją do działania jest własny sukces. Dzieci każdego dnia rozwijają umiejętność koncentracji, samokontroli i współpracy. To one decydują, co chcą robić i w jaki sposób odkrywać tajemnice świata. Nauczyciele nie porcjują dzieciom wiedzy, są dla nich tylko przewodnikami, którzy każdego dnia podążają za ich potrzebami.

Jeżeli wychowujesz swoje dziecko w duchu proekologicznym, w duchu wolności oraz empatycznej komunikacji i chcesz razem z nami pielęgnować pierwotną więź Twojego dziecka z naturą to dołącz do LEŚNEJ GRUPY Przedszkola Montessori. W celu poznania szczegółów skontaktuj się z nami:

797-397-446

mwyzykowska@fr.pl