8:00 - 9:00       przyprowadzanie dzieci do LEŚNEJ GRUPY Przedszkola Montessori

9:00 - 11:00     śniadanie

9:00 - 12:30     pierwsza praca własna/zajęcia grupowej/zajęcia tematyczne

12:30 - 13:00   obiad

13:00 - 17:00   druga praca własna/zajęcia grupowe/zajęcia tematyczne

15:00 - 17:00   podwieczorek

16:00 - 17:00   odbieranie dzieci z LEŚNEJ GRUPY Przedszkola Montessori