KLIKNIJ SERCE

rozwoju osobistego dla nauczycieli i rodziców

komunikacja empatyczna w szkole 

harmonogram praktyk

 • 6 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 7 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 8 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 9 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 15 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 16 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 11 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 12 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 18 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 6 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 7 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 8 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 9 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 15 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 16 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 11 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 12 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 18 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 6 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 7 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 8 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 9 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 15 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 16 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 11 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 12 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 18 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 6 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 7 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 8 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 9 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 15 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 16 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 stycznia 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 10 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 11 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 12 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 13 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 14 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 17 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 18 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 19 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 22 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 23 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 24 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 25 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 26 lutego 2020 r.  - od 9:30 do 13:30

 • 1 marca 2020 r.  - od 9:30 do 13:30