KLIKNIJ SERCE

rozwoju osobistego dla nauczycieli i rodziców

komunikacja empatyczna w szkole 

trenerzy

Małgorzata Wyżykowska - pomysłodawca i twórca programu KLIKNIJ SERCE, założycielka Europejskiego Centrum Edukacji Montessori w Toruniu, dyrektor Przedszkola Montessori w Toruniu, dyrektor Szkoły Podstawowej Montessori w Toruniu, dyrektor Liceum Ogólno-kształcącego REALIZACJA w Toruniu, magister socjologii, nauczyciel Montessori na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, dyplomowana przez Polski Instytut Montessori w Warszawie, absolwentka Integralnego Studium Rozwoju Osobistego, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, trenerka komunikacji opartej na empatii, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie. Od 2011 roku prowadzi cyklicznie - raz w miesiącu - warsztaty doskonalące dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori i komunikacji empatycznej w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Wielokrotnie występowała w charakterze prelegenta, eksperta i trenera podczas konferencji, forów edukacyjnych i warsztatów doskonalących dla nauczycieli placówek oświatowych, nauczycieli akademickich i pracowników wspomagania system oświaty, organizowanych w Polsce i za granicą. 

Olga Filaszkiewicz - certyfikowana trenerka fundacji Family-lab Polska, członka Family-lab Association, organizacji założonej przez duńskiego terapeutę Jespera Juula. Trenerka komunikacji opartej na empatii, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie. Absolwentka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu Porozumienia bez Przemocy oraz Rodzicielstwa Bliskości. Założycielka Akademii Świadomego Rodzica, szkoły rozwoju kompetencji dla rodziców i nauczycieli. Doktor nauk społecznych, adiunkt, wieloletni nauczyciel akademicki. 

Dorota Weselak - magister filozofii i magister pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych z doradztwem socjalnym. Dyplomowana pedagog w zakresie uprawnień nauczycielskich. Ukończyła Integralne Studium Rozwoju Osobistego w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii oraz dyplomowany kurs trenerski komunikacji opartej na empatii (realizowany pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Realizowała warsztaty empatycznej komunikacji dla seniorów oraz osób dorosłych w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji i Rozwoju PIONIER, pomysłodawczyni i trenerka w projekcie "Nauczanie dorosłych wolne od przymusu i ocen. Konstruktywna informacja zwrotna w edukacji uniwersyteckiej" na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; pomysłodawczyni i trenerka zamkniętego Cyklu Warsztatów Komunikacji Opartej na Empatii dla grupy kobiet w Olsztynie.

Joanna Ślipko - trenerka komunikacji opartej na empatii - dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, absolwentka Integralnego Studium Rozwoju Osobistego, dyplomowana przez Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w Warszawie, certyfikowana trenerka Family-lab Polska, członek Family-lab Association. Muzykoterapeutka, pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, absolwentka muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Także wokalistka i trenerka wokalna, rehabilitantka głosu, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Założycielka szkoły wokalnej - Akademia Śpiewu w Lubinie. W trakcie szkolenia Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów.