KLIKNIJ SERCE

komunikacja empatyczna w życiu osobistym i zawodowym

założenia programu

KLIKNIJ SERCE to program rozwoju dla dorosłych, który składa się z trzech etapów:

  1. 16-godzinnych warsztatów doskonalących w 12 osobowej grupie dorosłych, którzy poznając narzędzia empatycznej komunikacji zmienią sposób komunikacji w życiu osobistym i zawodowym.

  2. Dostępu do zamkniętej grupy dyskusyjnej dla uczestników programu, która stwarza przestrzeń do wymiany doświadczeń i uzyskania wsparcia w społeczności ludzi, którzy pracują nad sobą i praktykują empatyczną komunikację.

  3. Zestawu narzędzi i materiałów dla każdego uczestnika programu wspierających stosowanie empatycznej komunikacji w praktyce.

Po zakończeniu programu każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych i grupowych z trenerami komunikacji empatycznej oraz poszerzania wiedzy podczas warsztatów doskonalących organizowanych cyklicznie w Europejskim Centrum Edukacji Montessori w Toruniu.